ဆက်သွယ်ရန်

ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါပုံစံကိုဖြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိပါက၊ သင်၏တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ဒေသတွင်းရှိပြန်လည်ရောင်းချသူကိုဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သွားရောက်လည်ပတ်ပါ ပြန်လည်ရောင်းချသူကိုရှာပါ စာမျက်နှာ။ သင့်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမေးခွန်းရှိပါက၊ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုရှာပါ အနီးဆုံးနေရာအတွက်စာမျက်နှာ။